Astrološki simboli su slike koje se koriste u različitim astrološkim sistemima za označavanje uključenih objekata. Planetarni glifovi se obično (ali ne uvijek) dijele na četiri opća elementa: krug za duh, polumjesec za um, krst za praktičnu/fizičku materiju i strelicu za akciju ili smjer.

Na ovoj stranici astroloških simbola pronaći ćete simbole koji predstavljaju nebeska tijela. Pronaći ćete i simbole za znakove zodijaka. U ovom odeljku smo takođe uključili astrološke simbole Aspekata. Evo još nekih informacija o aspektima.

U astrologiji aspekt je ugao koji planete čine jedna sa drugom u horoskopu, kao i sa ascedentom, srednjim nebom, descendentom i nadirom. Aspekti se mjere ugaonom udaljenosti duž ekliptike u stepenima i minutama nebeske dužine između dvije tačke, gledano sa Zemlje. Oni ukazuju na žarišne tačke u horoskopu u kojima su uključene energije još više naglašene. Kaže se da astrološki aspekti utiču na poslove na Zemlji u skladu sa milenijumskim astrološkim tradicijama.

Recenzirate: Astrološki simboli

Merkur

Simbol predstavlja krilati Merkurov šlem...

Venera

  Simbol predstavlja prenosivo ogledalo Venera...

Zemlja

  Krug je Zemlja, a oni koji ga prelaze...

Mars

  Ovaj simbol predstavlja štitove i koplja Marsa...

Jupiter

  Ovaj simbol ima nekoliko različitih...

Uran

Ovaj simbol predstavlja globus na vrhu sa slovom...

Neptun

Ovaj simbol predstavlja trozubac - koji...